Mål & Vision

Vi som driver Hippocrates Equestrian Center har inte våra rötter inom ridsporten, vilket gör att vi har ett helt annat synsätt och unika idéer. Vi tänker utanför ramarna och sätter upp unika mål för vår anläggning och våra kunder. Hippocrates Equestrian Center ska ligga i framkanten och  erbjuda tjänster och produkter som är unika. Vi har utvecklat anläggningen i tio år och vi har gått från 12 boxar och ett stall, till fyra stall och totalt 42 boxar.

Konceptanläggning

I dagsläget så driver vi fyra olika stall på anläggningen och vi har professionella ryttare som hyr ”sitt” egna stall, men där vi erbjuder arbetskraft för att sköta om de sedvanliga sysslorna såsom mockning, in & utsläpp, fodring. På så vis kan vi frigöra tid för våra kunder som kan fokusera på kärnverksamheten och även öka sina ekonomiska intäkter. Alla våra inhyrda professionella ryttare med sina kunder använder även system från Hippocrates.se – vilket möjliggör att all information om alla hästar, stall, anläggningsobjekt är transparenta i systemet och personalen kan se status på varje enskild häst – när dom arbetar i stallen. Den administrativa bördan är minimal för våra kunder med allt vad det innebär.

Är du professionell ryttare med inhyrda kunder?

Vi erbjuder stallar med 10 boxar.
Personal som sköter om de dagliga hästrelaterade sysslorna.
Fri tillgång till Hippocrates ProStable som du kan läsa mer om på www.hippocrates.se

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om det vi erbjuder.